Skip to main content

Benımsedığımız temel ilkeler

Kurumsal Irkçılık

Nasyonal Sosyalist Yeraltı’nın (NSU) insanı hiçe sayan eylemleri gün ışığına çıkalı neredeyse altı sene geçti. O zamandan beri federal düzeyde ve eyalet düzeyinde kurulan birçok NSU inceleme komisyonu, olayın aydınlatılmasına yönelik değerli çalışmalar yaptı ve güvenlik ile ceza soruşturma kurumlarında yapılması gereken reformlar konusunda fraksiyonlar ötesi kapsamda tavsiyeler getirdi. Bazı partiler ise, taleplerini daha da ileri götürerek Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın baştanbaşa yeniden yapılandırılmasını talep etmekte.

mehr lesen

Eğitim
ve Kültür

Türkiye kökenli bireylerin çıkarlarını temsil eden bir birlik olarak öncelikli hedefimiz, etnik kökenlerine bakılmaksızın bütün çocuklar ve gençler için fırsat adaleti sağlamaktır. Her çocuk öğrenimi boyunca (anaokulundan lise ve üniversiteye kadar) kişiliğini geliştirme, nitelikli bir birey olma ve güçlü yönlerinin desteklenmesi konusunda eşit olanaklara sahip olmalıdır. Ne var ki, gerçekler maalesef böyle değildir: Öğrenimde başarı hala büyük ölçüde velilerin sosyal kökenine bağlıdır.

mehr lesen

Devlet – Toplum – Din

Katılımda halkın tüm kesimlerinin eşit muamele görmesini sağlamak istiyor ve aynı zamanda, toplumun çeşitli alanlarında geleceği göğüsleyebilir nitelikte çözümler üretilmesinin, ancak ve ancak planlamaya farklı bakış açılarının da dahil edilmesiyle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Daha fazla katılıma olanak sağlayacak stratejileri ise, söz sahibi kılarak güçlendirme (empowerment) başlığı altında topluyoruz. Göç alan bir toplumdaki tüm seslerin duyulur hale gelmesini istiyoruz.

mehr lesen

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: