İletişim

Amir Alexander Fahim
Alexander.fahim[at]tgd.de
Sabrina Rahimi
Sabrina.rahimi[at]tgd.de
Özcan Kalkan
Oezcan.kalkan[at]tgd.de
Obentrautstr. 72
10963 Berlin
030 – 896 838 126

Federal Göçmen Dernekleri Konferansı, Almanya’daki Türk Toplumu (TGD) ile işbirliği içinde, iki federal eyalette ırkçılığa karşı toplum temelli danışmanlık için örnek yapılar geliştirmek, kurmak ve sürdürülebilir bir şekilde sabitlemek istemektedir.

Projenin tamamı, ırkçılıktan etkilenen dernekler ve bireylerle sürekli katılımcı bir süreç içinde gerçekleştirilecektir. 8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Berlin’de düzenlenecek büyük bir açık alan etkinliği gibi çeşitli katılımcı formatlar uygulanacaktır (ayrıntılar ileride verilecektir).

Bu süreçler aynı zamanda terimlerin ve aşağıdaki gibi temel soruların netleştirilmesine odaklanacaktır

  • Toplum temelli” genel olarak ve belirli bir bağlamda aslında ne anlama gelmektedir?
  • Toplum temelli danışmanlık neye benzeyebilir?
  • Hangi danışmanlık hizmetleri hangi bağlamlarda uygundur?
  • Mevcut kalite standartları buna göre nasıl daha da geliştirilebilir?

Bulgular, ırkçılığa karşı toplum temelli danışmanlığın en iyi uygulama örneklerinin diğer belediye bağlamlarına aktarılması için koordineli bir strateji geliştirmek için kullanılacaktır.

Irkçılık, olumsuz etkilenmeyen insanlar tarafından, günlük yaşamları ırkçılık, ayrımcılık ve dışlanma ile yüzleşmekle karakterize olan insanlardan farklı algılanmaktadır.

Irkçılık genel olarak kamuoyunda ve siyasi söylemde sözlü veya fiziksel şiddet gibi kasıtlı ve bireysel davranışlar olarak anlaşılırken, etkilenen insanlar kurumsal dışlanmalardan ve ırkçı bilginin etkisinden (örneğin medyada, sağlık veya eğitim sisteminde ve güvenlik yetkilileri tarafından) çok daha sık muzdariptir.

Bunun, bir arada yaşamamız ve genel olarak sosyal uyum açısından geniş kapsamlı sonuçları vardır.

Bu proje ile ırkçılıktan etkilenen insanlara yönelik profesyonel ve toplum temelli danışmanlık yapıları kurmak istiyoruz. Bunu yaparak, sadece bu insanlar için son derece yetersiz olan bakım durumunun iyileştirilmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda anayasamızda yer alan ırkçı ayrımcılığa karşı korumayı uygulamak için genel sosyal misyonda tüm toplulukları güçlendiriyor ve ağ oluşturuyoruz.

Ziele

Ziele auf der Organisationsebene

  • Aufbau von drei migrantischen Initiativen zu einer regionalen Erst- und Verweisberatung in jeweils 2 Bundesländern
  • Auf- bzw. Ausbau einer Migrant*innenorganisation zu einer eigenständigen Fach- und Beratungsstelle mit koordinieren Funktionen im Bundesland

Weitere Ziele

  • Fachliche und regionale Vernetzung der Beratungsstellen
  • Weiterentwicklung bestehender Qualitätsstandards in Bezug auf communitybasierte Beratung
  • Entwicklung einer Strategie zum Transfer von best-practice Beispielen in andere kommunale Kontexte
  • Themen-Advocay und gesamtgesellschaftliche Sensibilisierung für institutionelle und alltägliche Formen und Wirkungsweisen von Rassismus

Projektförderer