Skip to main content

Çeşitlilik

Göçmen kökenli bireyler için eşit muamele hakkını, kadın-erkek eşitliği örneğindeki gibi alınacak aktif önlemlerle temin etmek, mevcut ayrımcılıklara karşı durmak ve (kurumsal) ırkçılıkla cesurca mücadele etmek istiyoruz. Bu hedef başlığı altında topladığımız etkinlikler ise, ülkemizde göçmen kökenli bireylerin eşit muamele gördüğünden bahsedebilene kadar toplumda yaşanması gereken değişim süreçleri kadar çeşitlilik arz etmekte.

Bu yöndeki çabalarımız, söylem ve eylemdeki ırkçı şiddete karşı çalışmalardan ve medyadaki genellemeci yayın anlayışıyla mücadeleden başlayıp, kurumlarımıza ve kurallar sistemimize eleştirel bir gözle bakılmasına ve bunların düzeltilmesi için somut öneriler getirilmesine kadar uzanmakta.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: