Skip to main content

Eğitim ve Kültür

Türkiye kökenli bireylerin çıkarlarını temsil eden bir birlik olarak öncelikli hedefimiz, etnik kökenlerine bakılmaksızın bütün çocuklar ve gençler için fırsat adaleti sağlamaktır. Her çocuk öğrenimi boyunca (anaokulundan lise ve üniversiteye kadar) kişiliğini geliştirme, nitelikli bir birey olma ve güçlü yönlerinin desteklenmesi konusunda eşit olanaklara sahip olmalıdır. Ne var ki, gerçekler maalesef böyle değildir: Öğrenimde başarı hala büyük ölçüde velilerin sosyal kökenine bağlıdır. Örneğin çocuklarımız, Gymnasium’a devam edebilmek için sırf soyadları yüzünden (diğer çocuklarla eşit başarı göstermiş olsalar bile) daha az tavsiye almaktadırlar. Bu nice örnekten yalnızca bir tanesidir. TGD’nin „Eğitim ve Kültür Çalışma grubu olarak“ hedeflediğimiz fırsat adaletini iki konu başlığında ele aldık ve temel ilkeleri de bu yönde belirledik: Okullarda çok-dilliliğin ve kültürlerarası eğitimin teşvik edilmesi ve (yapısal) ayrımcılıkla mücadele için çözüm önerileri.

Benimsediğimiz temel İlkeleri indirin

TGD, bu açıklamalar temelinde aşağıdaki istem ve önerileri getirmektedir:
Köken dili olarak Türkçe dersleri yuva ve anaokulundan itibaren sunulmalıdır.

  • Türkçe (sınıf geçmede etkisi olan ve diğer derslerle eşit tutulan bir ders olarak) ülke genelinde temel eğitimden başlayarak hem anadili/köken dili dersi olarak hem de seçmeli zorunlu ders olarak sunulmalı, sınav ve Abitur dersi olarak kabul edilmelidir.
  • Türkçe ve diğer köken-dilleri okullarda sunulan yabancı dil seçenekleri arasına alınarak ana dili Türkçe olmayanlara da sunulmalıdır.
  • Alman üniversitelerinde Türkçe öğretmenleri için eğitim olanakları genişletilmeli ve devamlılığı sağlanmalıdır.
  • Eğitmen ve öğretmenlerin çok-dillilik alanındaki yeterliklerini sağlam ve kalıcı şekilde temin etmek amacıyla, yüksek okullarda araştırmaların teşvik edilmesini, müfredat ve hizmet-içi eğitimlerin de bu yönde gözden geçirilmesini önermekteyiz.
  • Toplum bilincini arttırmak açısından bu konularda etkili kamuoyu kampanyaları yürütülmesinin çok-dilliliğimize değer verilmesini sağlamaya yönelik önemli bir önlem olduğunu belirtmek isteriz.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: