Skip to main content

TGD, Şeffaf Sivil Toplum Kampanyasının (Almanca: Aktion Transparente Zivilgesellschaft) bir parçasıdır ve aşağıdaki bilgileri yayınlamayı taahhüt eder:

1. İsim, Yer, Adres ve Kuruluş Yılı

Dernek Türkische Gemeinde in Deutschlande.V. (TGD)- Almanya Türk Toplumu adını taşıyor

Genel Merkez Adres:
Obentrautstr. 72
10963 Berlin

Almanya Türk Toplumu 1995 yılında Hamburg’da kurulmuştur ve Charlottenburg Bölge Mahkemesinde VR 15866 B dernek sicil numarasıyla kayıtlıdır.

Güncel Dernekler Sicili beyanı (PDF)

2. Organizasyonumuzun Tüzüğü ve Hedefleri Hakkında Bilgi

10 Mayıs 2014 tarihli Tüzük (PDF)

Hedefler ve Çalışma Alanları

3. Vergi İndirimleri ile İlgili Bilgiler

Çalışmamız, §§ 55 ff. AO. ile bağlı olarak münhasıran ve doğrudan vergi muafiyeti ile kamu yararına hizmet etmektedir. 04.11.2016 tarihli, Kurumlar Vergi Dairesi I, Berlin’den (Vergi numarası 27/678/54635) aldığımız son muafiyet bildirimine göre, Almanya Türk Toplumu, Kurumlar Vergisi Yasasının 5. Paragraf 1. Bölüm 9 Numaralı Ticaret Vergisi Muafiyet Kanununun 3. Paragraf 6 Numaralı Ticaret Vergisi Yasasınına göre vergi imtiyazlı (kar amacı gütmeyen) bir kuruluş olarak vergiden muaf tutulmuştur.

Vergi Dairesi’nden, vergi imtiyazlı (kar amacı gütmeyen) bir kuruluş olarak tanınmaya ilişkin en son bildirim (PDF).

4. Temel Karar Vericilerin Adı ve İşlevi

TGD’nin Genel Kurul toplantıları her iki yılda bir toplanır ve Yönetim Kurulunu seçer. Burada, tüm gerekli siyasi ve yapısal kararlar biraraya gelir. Temsilciler Konseyi, Genel Kurul toplantılarımız arasındaki en yüksek karar alma organıdır. Şunlardan oluşmaktadır: a) İki tüzel kişilerden oluşan Almanya Türk Toplumu‘nun da üyesi, yönetim kurulu üyeleri (bu kişiler her toplantıda delege edilir) ve b) Genel Kurul üyeleri. Yönetim, Genel Merkezin faaliyetlerini yönetir.

5. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu 2017-2019 (PDF).

6. Personel Yapısı

15.06.2019 itibarıyla çalışan sayısı (PDF, s. 66 Faaliyet raporu) 13 tam zamanlı ve 5 yarı zamanlı kadardı. Ayrıca TGD projelerinde serbest ya da gönüllü çalışanlar istihdam edilir. Serbest çalışanların sayısı sürekli değiştiğinden, talep üzerine size en güncel bilgileri göndermekten memnuniyet duyarız. Bu konu hakkında lütfen yönetimle iletişime geçiniz.

7. Fon Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

2017-2019 Yıllık Rapor (PDF, s. 64 ve 65)

Yıllık mali raporlar Buntenschön ve Ortakları Mali Müşavirler Topluluğu, Ernst-Reuter-Platz 3-5, 10587 Berlin tarafından hazırlanmıştır.

8. Fonların Kullanımına İlişkin Bilgiler

2017-2019 Yıllık rapor (PDF, s. 64 ve 65)

Yıllık mali raporlar Buntenschön ve Ortakları Mali Müşavirler Topluluğu, Ernst-Reuter-Platz 3-5, 10587 Berlin tarafından hazırlanmıştır.

9. Şirketler Hukuku Kapsamında Üçüncü Şahıslarla Ortaklık

Türk Toplumu‘nun 11 tanesi eyalet düzeyinde dernek ve 11 tane meslek derneğinden oluşan üyesi vardır.

10. Yıllık Ödemeleri, Yıllık Toplam Bütçenin % 10’undan Fazlasını Oluşturan Kişilerin İsimleri

 

TGD’nin çalışmaları büyük ölçüde aşağıdaki federal bakanlıkların kamu fonlarıyla finanse edilmektedir:

Federal Aileler, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı

Federal İçişleri, İnşaat ve İçişleri Bakanlığı

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı

Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: