Skip to main content

Devlet – Toplum – Din

Katılımda halkın tüm kesimlerinin eşit muamele görmesini sağlamak istiyor ve aynı zamanda, toplumun çeşitli alanlarında geleceği göğüsleyebilir nitelikte çözümler üretilmesinin, ancak ve ancak planlamaya farklı bakış açılarının da dahil edilmesiyle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Daha fazla katılıma olanak sağlayacak stratejileri ise, söz sahibi kılarak güçlendirme (empowerment) başlığı altında topluyoruz. Göç alan bir toplumdaki tüm seslerin duyulur hale gelmesini istiyoruz.
Göçmen geçmişi olan bireylerin kendilerini Almanya ile özdeşleştirebilmeleri, karar alma ve şekillendirme süreçlerinde ne kadar söz sahibi olduklarıyla yakından ilişkilidir.

AB vatandaşlarından farklı olarak, üçüncü ülkelerden gelen göçmenler, yerel seçimlere katılmak suretiyle içinde yaşadıkları ortama yön ve şekil verme olanağından bile yoksundur. Bu olanaktan ancak Alman vatandaşlığına geçmiş olan göçmenler yararlanabilmektedir. Bu nedenle TGD, yürüttüğü çeşitli kampanyalarla bu hakların kullanılabilmesi için çaba göstermektedir. Göçmen geçmişi olan bireyler yalnızca hükümette ve parlamentoda değil, siyasi partilerde de fazlasıyla düşük oranda temsil edilmektedir ve buna bağlı olarak, onları ilgilendiren konular da temsil edilmemektedir.

Benimsediğimiz temel İlkeleri indirin

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: