Kontakt

Kenan Kolat (Projektleiter)
Obentrautstr. 72
10963 Berlin
+49 (0)30 – 23 63 51 23
+49 (0)30 – 23 63 55 89
idev[at]tgd.de

Projekt IDEV – Interkultureller Dialog und Einwanderungsvorbereitung

Das Projekt will mit Maßnahmen im Vorfeld des Einwanderungsprozesses bereits im Herkunftsland Abhilfe leisten. Die Projektangebote sollen zudem Mitarbeiter_innen der Integrationsverbände in Deutschland ermöglichen, mit ihren zukünftigen Klient_innen im Vorfeld der Einwanderung zusammenzukommen.

Referent_innen für dieses Projekt sollen aus dem Mitarbeiter_innenpool deutscher Integrationsverbände gewonnen werden.

Arka Plan

IDEV projesi – `Kültürleraras? Diyalog ve Göç Haz?rl?k Seminerleri`

Aile Birle?imi çerçevesinde Türkiye’den Almanya’ya gelecek olanlara Türkiye’de vize ald?ktan sonra 30 saatlik Almanya ile ilgili bilgilendirme kurslar? verilmektedir. Kurslar Ankara, Izmir, Istanbul ve gerekli görüldü?ünde di?er kentlerde de düzenlenecektir. Kurslara kat?l?m ücretsiz olup, yol ve geceleme giderleri de taraf?m?zdan kar??lanmaktad?r.

Yard?m ve destekleriniz icin çok te?ekkür ederiz!

Wir danken für die freundliche Unterstützung!

News