Skip to main content
Mit nichts können Terroranschläge entschuldigt werden, nicht der in den USA und auch nicht anderswo in der Welt. Noch verbrecherischer und abscheulicher ist es, wenn Tausende von Menschen unter dem Deckmantel einer religiösen Begründung und Motivation getötet werden. Der Terror muss, mit welcher Begründung auch immer, als Feind der Menschheit mit allen rechtsstaatlichen Mitteln unnachgiebig bekämpft werden. Dies war immer und ist auch heute unsere Position.

Mit Sorge beobachten wir jedoch, dass die barbarischen Terroranschläge in den USA von manchen Menschen auf der Straße, am Arbeitsplatz, in den Medien und in der Politik benutzt werden, um Muslime in Deutschland als potentielle Sympathisanten der Terroristen zu diskreditieren.

Es ist aber unentschuldbar, die Ängste der Menschen in einer Situation der tiefsten Betroffenheit und berechtigter Empörung für die eigene parteipolitischen Ziele und gegen die Einwandererbevölkerung benutzen zu wollen.

Den Islam als Feindbild und als Gefahr, die Muslime als potentielle Feinde für die westliche Welt zu sehen und damit einen Kampf der Kulturen oder Religionen heraufzubeschwören, wäre dumm und töricht und genau das, was die fanatischen Islamisten und Terroristen erreichen wollen. Selbst einige islamischen Länder, darunter auch die Türkei, litten und leiden seit Jahren unter den Terroranschlägen fanatischer Gruppen. Der Terror und Terrorismus haben mit dem Islam genau so wenig zu tun, wie das Christentum mit Anschlägen in Irland und Spanien.

Es hat immer Menschen und Parteien gegeben, die eine Religion für die eigenen politischen und ökonomischen Interessen eingesetzt haben. Der Missbrauch der Religion für politische Ziele muss entschieden bekämpft werden. Mit diesem Ziel Gesetzesänderungen vorzunehmen, findet unsere volle Unterstützung. Deshalb hat der Laizismus, die Trennung von Staat und Religion, in der Türkei Verfassungsrang und wird als einer der wichtigsten Eckpfeiler des Staates gehütet.

Was wir jetzt brauchen, ist eine Verstärkung des interkulturellen und interreligiösen Dialogs und Austausches, um gegen den gleichen Feind, nämlich gegen den Terrorismus entschieden vorzugehen. Gerade jetzt haben Politiker, aber auch die Medien – und die meisten von ihnen tun dies vorbildlich – eine große Verantwortung: zu differenzieren zwischen einer Handvoll Verbrechern und der großen muslimischen Bevölkerung, die den Terror überall in der Welt entschieden ablehnt und verurteilt.

Prof. Dr. Hakkı Keskin[:tr]Terörün  ve Terörizmin ne Amerika`da ve ne de Dünyanın bir başka yerinde özürü olamaz. Hele hele dini maske altında ve dinsel gerekçe ve motivlerle binlerce suçsuz insanın öldürülmesi, suçların ve alçaklığın en büyüğüdür.Hangi gerekçeyle olursa olsun terör insanlık suçudur. Hukuk devletinin tüm olanaklarıyla  yokedilmelidir. Bu bizim geçmişteki  tavrımızdı, bugün de şaşmaz ilkemizdir.

Büyük bir kuşkuyla izlemekteyiz ki, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan barbarca terör saldırıları, sokakta, işyerinde, medyada ve politikada, Almanyalı müslümanları terörün sempatizanıymış gibi görme ve gösterme çabaları gündemdedir.

İnsanların korku,  haklı tepki ve duygusallık içersinde oldukları böyle bir ortamı, siyasi ve ideolojik amaçlar için kullanmaya çalışmak, affedilmez bir tavırdır.

İslam dinini düşman hedef ve tehlike, müslümanları da Batı Dünyası`nın potansiyel  düşmanı olarak görme ve bundan yola çıkarak da Kültürler ve Dinler arasındaki bir çatışmayı öne çıkarmak, sonderece aptalca ve bu fanatik, terörist islamcıların amaçlarıyla örtüşen bir tavırdır. Oysa aralarında Türkiye`nin de bulunduğu bazı İslam ülkeleri yıllardır terörizmden büyük acılar çektiler ve hala çekmektedirler de. Tıpkı İrlanda ve İspanya`daki terörizmin Hırıstiyanlığa dayandırılmasının mümkün olmadığı gibi, Amerika`daki terörün de İslam diniyle bağdaştırılması olası değildir.

Dini siyasi ve ekonomik amaçları için kullanan insanlar ve siyasi partiler her zaman olmuştur. Dini inancları, siyasi amaçlar için istismar edenlere karşı  kararlı bir mücadele verilmelidir. Bu amaçla gerekli yasa değişikliğine gidilmesini destekliyoruz.  Bunun içindir ki Türkiye`de din ve devlet işlerinin ayrı tutulmasını emreden Laiklik ilkesi, anayasal güvence altına alınmıştır ve devletin en temel köşe direklerinden biri olarak korunmaktadır.

Bugün herzamankinden daha fazla ihtiyacımız olan husus: kültürler ve dinler arasındaki diyalog ve bilgi akımının daha da artırılması ve böylece ortak düşman olan terörizme karşı birlikte kararlı bir savaşımın  verilmesidir. Özellikle bu ortamta Politikacılara ve medya temsilcilerine – bir çoğu bunu örnek bir şekilde yapmaktadır da, büyük sorumluluk düşmektedir: Dünyanın neresinde olursa olsun terörizmi reddeden ve kınayan İslam dini mensubu geniş kitlelerle bir avuç teröristin titizlikle ayrı tutulması gerekmektedir!

Prof. Dr. Hakkı Keskin

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: