Skip to main content
[:tr]Başörtülü kızların üniversitede okuması konusunu getiriş şekliyle AKP toplumda korku, kuşku ve endişelere yol açmaktadir. Toplumun bu kuşkuları taşıyan kesiminin amacı başörtülü kızların bilim öğrenmesine karşı çıkmak değildir, AKP her ne kadar türban konusunda atılan adımların tamamen demokrasinin gereği olan özgürlükler çerçevesinde kalacağını, üniversitelerin dışına çıkmayacağını, laik, demokratik sistemin tehlikeye düşmeyeceğini söylese de, şimdiye kadar sergiledikleri politik tablo bu kuşku ve korkuları haklı kılmaktadır.

AKP’nin görevde bulundukları belediyelerde lokanta ve eğlence yerlerine uyguladıkları mevzuatlarla, devlet içindeki kadrolara takviyelerde elemanların kendilerinin ve eşlerinin görüntü ve kıyafetlerinin hep belirli tarzda olması, Türkiye’nin demokratikleşme ve özgürleşme yolunda 301inci maddenin değiştirilmesi gibi birçok atılması gereken adımlar varken türban sorunsalının öncelikli ele alınması haklı olarak toplumun önemli kesiminin ‚bu gidişat İran gidişatı mı’ sorularına yol açmaktadır.

Toplumun hassasiyetleri söz konusu olduğunda olaylar oldu bittiye getiriliyormuş kanaatinin oluşmaması için öncelikli olarak uzlaşma formülleri bulunması esas alınmalıdır. Başörtülü kızların üniversitede okuması konusu ideolojik ajitasyon diliyle değil, bilimin ihtiyatlı diliyle, demokrasinin uzlaşmacı diliyle tartışılmalıdır.

AKP, toplumun kaygılarını ciddiye almalı, bu kaygıları azaltmak için çağdaş yaşam şeklini güvenceye alacak, başı açık öğrencilerin özgürlüğünü koruyacak, kendi yaşam biçimini dayatan veya farklı yaşam biçimlerini horlayan kesimlere cezai yaptırımı öngören ifadeleri, hukuken gerekmese bile, psikolojik bir ihtiyacı karşılamak üzere, Anayasaya koymalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti gelişmiş ülkeler topluluğunda yerini alabilme uğraşını güçlendirmeli ve bu gelişimi tehlikeye atan toplumsal gerginliklere olanak vermemelidir. Çağdaş yaşamı güçlendirecek AB üyeliği modeli ivedilikle takip edilmeli ve gereken reformlar bir an önce yaşama geçirilmelidir.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: