Skip to main content
[:tr]

ALMANYA TÜRK TOPLUMU GENEL BAŞKANI KENAN KOLAT’IN BAKAN NİHAT ERGÜN ONURUNA VERİLEN YEMEKTEKİ KONUŞMASIDIR

27.02.2013 (Söylenen sözler geçerlidir)

Sayın Bakan

Sayın Büyükelçi

Değerli Sinan Kaplan

Değerli Dernek Başkanları

Değerli TGD ve TBB yöneticiler

Değerli Basın Mensupları

Bugünün özel olarak aramızda bulunan değerli bilim insanları ve işverenler

Ben de hepinize saygı ile selamlıyorum.

Evet bu akşamı UETD ile birlikte ve ilk kez ortak olarak düzenledik. Hazırlık aşamasında katkıda bulunan herkese ve büro elemanlarıma çok teşekkür ediyorum.

Konumuz bilim olunca konuşmamı daha çok bu konuya ayırmak istedim.

Almanya Türk Toplumunun bünyesinde oluşturduğumuz Bilim Konseyi (ki aramızdaki bilim insanlarının hemen hemen tamamı üyemizdir) Almanya’daki Türk kökenli insanlarımızın artık sorun odaklı değil, çözüm odaklı çalışma yapılmasına çok güzel bir örnektir.

Bizler artık sorunlarla değil, Almanya ve Türkiye’nin geleceğinde katkıda bulunmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum.

Sorunlarımız yeterince dile geliyor. Bu doğal olarak gerekli ve çözülmesi için de çaba harcanıyor.

Ancak, artık iki ülkemizin daha da gelişmesi için neler yapabiliriz. Bunu konuşmak ve tartışmak durumundayız.

Bugün Alman üniversitelerinde bilimsel çalışmak yapmakta olan 72’s, profesör, 300’den fazla doktorasını yapmış bilim insanımız vardır. Bunların yanı sıra 1.200 civarında asistan ya da öğretim görevlisi ya da akademisyenimiz görev yapmaktadır. Bu çok önemli bir potansiyeldir. Türkiye’nin bu potansiyeli görmesi ve değerlendirmesi gereklidir.

Sayın Büyükelçi göreve başladığı ilk sıralarda -sanırım anımsarsınız- o zamanki Bilim Bakanı Prof. Schavan ile biraraya gelmiş ve Bilim Konseyinin çalışmalarını irdelemiştik. İşte o zaman başlayan çalışmalarımız daha da gelişti. Yakın bir zamanda Almanya Türk Toplumunun internet sayfasında bir Databank oluşacak ve konu ve uzmanlık alanlarına göre Türkiye kökenli bilim insanlarımıza ulaşmak daha da kolaylaşacaktır. Hedefimiz bir yandan bilim insanlarımızın kendi aralarındaki iletişimini geliştirmek, diğer yandan da Alman bilim kamuoyunda ve basınında yer etmelerine katkıda bulunmaktır.

Bu bağlamda bir girişimimizden de söz etmek istiyorum. İlk kez olarak bu yıl 3 alanda Almanya Türk Toplumu Bilim Ödülleri vereceğiz. Her biri 5.000 € tutarındaki 3 ödülün biri Türkler, Türkiye ve göç konuları, diğeri sosyal bilimler alanında (gender ve eşit haklar konusu) ve üçüncüsü de positif bilimlerde ki enerji, yeraltı kaynakları ve çevre ile ilgili konularda olacaktır. 9 profesör arkadaşımızdan oluşan jürimiz -ki bazıları aramızdadır bu akşam- son iki yılda tamamlanmış doktora çalışmaları değerlendirilecektir.

Umuyorum tatil öncesi ya da belki de sonrasında ödülleri vereceğiz. Almanya Bilim Bakanı katılabileceği sinyaline vermiştir. Bu durumda siz değerli bakanımızı da aramızda görmek isteriz.

Türkiye ile Almanya arasındaki bilimsel ortaklıklar çok yoğundur.

Sizlere bazı sayılar sunmak istiyorum:

Türkiye’den 96 üniversite Alman üniversiteleriyle 815 işbirliği yapmaktadır. Bu çok önemli bir rakamdır.

2010 yılında şu anda görevde olmayan bakan Schavan ile TC Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bilişim ve iletişim alanlarında bir işbirliği anlaşması imazalamıştır. Bunun sonucunda Alman-Türk Araştırma Merkezinin temelleri atılmıştır. Bilim insanlarının değiştokuşlar gerçekleşmiş ve ortak bilimsel projeler yapılmıştır. Bu çalışmalar sürmektedir. Sanırım sayın bakan bu konularda daha ayrıntılı bilgiler sunar bizlere.

Bilimsel Teknolojik İşbirliği alanında TÜBİTAK ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Alman-Türk Üniversitesi Projesi artık uygulanabilme aşamasına gelmiştir. Bilindiği üzere Bahçeşehir Üniversitesi Berlin’de bir kampüs açmış, bize gelen bilgilere göre başka üniversitelerin de burada etkin olma amaçları olduğu söz konusudur.

Bu çalışmaların yanı sıra bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Alman-Türk Bilimsel İşbirliği Forumu 2-4 Mayıs tarihlerinde yine Antalya’da düzenlenecektir. Bu forumda özellikle Alman-Türk bilimsel işbirliğinin çerçevesi, pratikten örnekler, bilimsel işbirliğini destekleyici AB programları ele alınacaktır. Umuyorum ki bu forumdan çok önemli sonuçlar çıkacaktır. Akdeniz Üniversitesinin ve işbirliği yaptığı Berlin Alice-Salamon Yüksekokuluna teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bu foruma ben de katılacağım ve bir selamlama konuşması yapacağım. Tüm bilim insanlarımızı da dolayısıyla katılmaya davet etmek istiyorum.

Sayın Bakan, değerli katılımcılar,

umuyorum bu akşam başlayan birliktelik uzun soluklu olur, Türk toplumunun ortak hedeflerine varmasına katkıda bulunur.

Son olarak da bu toplantının yapılabilmesinin mali destek olmadan olamayacağını belirtmek isterim.

Bu nedenle TURKCEL’e, sayın genel müdür Ekrem Özorbeyi’ne, sayın işadamları Kemal Değirmenci’ye, sayın Yılmaz Erçelik’e, sayın Nihat Sorgeç’e, sayın Kaya Tığlıoğlu’na (ve partneri oğlu Efe’ye) çok teşekkür ediyorum. Sağolun varolun.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: