Skip to main content
[:tr]Basın Açıklaması

Çifte Vatandaş Erkeklerin Askerlik Durumları Türkiye’de Çözülmelidir

Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Kenan Kolat, “Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın yıllardır tam olarak çözüme kavuşturulamayan sorunlarından birisi de askerlik konusudur” şeklinde açıklama yaparak konunun çözümü için Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a bu doğrutuda bir mektup yazdıklarını açıklamıştır.

Bilindiği üzere, Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Askerlik Kanunu gereği 38. yaşını bitirdikleri yılın sonuna dek askerlik görevini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2000 yılından sonra Almanya’da doğmuş olan (ki zamanında yapılan bir ek düzenleme ile 1990-1999 yılları arasında doğmuş olup, koşulları yerine getirenlerden başvurarak Alman vatandaşlığını kazananlar da bu kapsama girer) çocuklar ana ya da babalarının bazı koşulları yerine getirmeleri kaydıyla -köken bağından aldıkları Türk vatandaşlığının yanı sıra- doğumla da Alman vatandaşlığını kazanıyorlar. Ancak 23 yaşlarının sonuna dek bir vatandaşlığı seçmek durumunda kalıyorlardı.

Almanya’da yeni oluşan CDU/CSU-SPD Koalisyon Hükümeti bu gençlere çifte vatandaşlık hakkını tanıyacağını karara bağladı. Yasal düzenlemenin yakın zamanda çıkması beklenmektedir.

Yasal düzenlemenin gelmesiyle Türkiye’nin de destek verdiği çifte vatandaşlık en azında bu kesim için yürürlüğe girecek ve gelecekte de diğer kesimler için genel çifte vatandaşlığın yolunu açabilecektir.

1.7.2011 tarihinden sonra Almanya’da askerlik zorunlu olmaktan çıkarıldığından, T.C. vatandaşı olan erkek gençlerin Türkiye’de 12 ay askerlik yapmaları ya da 6.000 € ödemeleri kanun gereğidir.

Almanya’da doğan ve 23 yaşına gelen gençler gerek içinde yaşadıkları topluma uyum sağlamalarından, gerekse Türkiye’de askerlik ücretini ödeme zorluklarla karşılaştıklarından Türk vatandaşlığından askerlik yapmadan çıkma yoluna gitmektedirler.

Türkiye açısından çifte vatandaşlığın önemine binaen, Türkiye’deki askerlik uygulaması tersine bir sonuç vermekte olduğu ortadadır.

Bu nedenle Almanya Türk Toplumu şu seçenekli önerileri yapmaktadır:

1)    Türkiye dışında yaşamak üzere yerleşenlerin (örneğin en az 5 yıl) Türkiye’de askerlik yükümlüğü tümden kaldırılabilir.

Bunun anayasal sorun oluşturup oluşturmayacağı incelenmesi gereken bir konudur.

2)    Ödenecek ücret 6.000 €’dan sembolik bir miktara indirilebilir. 500 €’yu geçmeyecek bir miktar olmasında yarar vardır.

3)    Askerlik Kanununda değişiklik yapılarak çifte vatandaş olanlardan bulundukları ülkelerde sadece zorunlu askerlik ya da bunun yerine geçen sivil hizmetler değil, aynı zamanda gönüllü askerlik ve gönüllü hizmetlerin de (Almanya’da olduğu gibi Gönüllü Sosyal Yıl, Gönüllü Ekolojik Yıl, Federal Gönüllülük Hizmeti) askerliğe sayılması sağlanabilir.

Gönüllü Sosyal Yıl ve Gönüllü Ekolojik Yıl adlı hizmetler genelde öğrencilerin lise öğrenimlerini bitirdikten sonra, ya üniversite eğitimine ya da meslek eğitimine başlamadan bir sosyal ve kamu yararı olan kurumda yaptıkları gönüllü çalışmalardır. Almanya bu tür hizmetleri çok önemli saymaktadır. Bu hizmetleri yapan Türk gençlerinin sayısı son yıllarda yoğun olarak artmıştır. Gönüllü çalışmalarda gençler değişik meslekleri de tanımakta ve kendi geleceklerini daha iyi planlayabilmektedirler.

Bu hizmetlerin Yurtdışı Gönüllülük Hizmetleri adı altında Almanya dışında da yapılabildiğinin bilinmesinde yarar vardır. Almanya Türk Toplumu olarak bu hizmetlerin Türkiye’de de verilebilmesi için gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz. Bir yıl boyunca Türkiye’deki bir kamu yararına çalışan dernek, kurum ya da kuruluşta görev yapabilecek bu gençlerimiz bir yandan Türkiye’yi daha iyi tanıyacak, öte yandan da Türkçelerini daha da gelitirecektir. Böylelikle kültürel bağların kopmaması da sağlanmış olacaktır.

Tüm bu yaklaşımlardan yola çıkarak gençlerin askelik sorunlarının bir an önce temelden ele alınmasında yarar olduğunu ve bu alanda yapılacak olası çalışmalara katkıda bulunacağını da Almanya Türk Toplumu ifade etmektedir.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: