Skip to main content
Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Safter Çınar ve Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Demir Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu’nu elçilik binasında ziyaret ettiler. Görüşmede TGD’nin gelecekte öngördüğü çalışmalar aktarıldı. Büyükelçi okul öncesi eğitim kurumlarında iki dilli eğitimin önemini vurguladı. TGD temsilcileri bu konuda TGD ve üyesi uzman kuruluşlar ATÖF ve FÖTED’le birlikte bu konulara önem verildiğini ve yapılan çalışmaları aktardılar. Büyükelçi Karslıoğlu tüm sivil toplum kuruluşlarına verilen desteğin sürdürüleceğini belirtti.[:tr]Almanya Türk Toplumu Genel Ba?kan? Safter Ç?nar ve Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ay?e Demir Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karsl?o?lu’nu elçilik binas?nda ziyaret ettiler. Görü?mede TGD’nin gelecekte öngördü?ü çal??malar aktar?ld?. Büyükelçi okul öncesi e?itim kurumlar?nda iki dilli e?itimin önemini vurgulad?. TGD temsilcileri bu konuda TGD ve üyesi uzman kurulu?lar ATÖF ve FÖTED’le birlikte bu konulara önem verildi?ini ve yap?lan çal??malar? aktard?lar. Büyükelçi Karsl?o?lu tüm sivil toplum kurulu?lar?na verilen deste?in sürdürülece?ini belirtti.

 

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: