Skip to main content
Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu Yönetim Kurulu Sözcüleri Ayşe Demir ve İlker Duyan, Yönetim Kurulu Üyesi Safter Çınar ile TBB Genel Sekreteri Fuat Şengül T.C. Berlin Başkonsolosu Ahmet Başar Şen ve Muavin Konsolos Esra Öner ile biraraya geldiler.

Görüşmede TBB’nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi ve özellikle mültecilere yönelik çalışmalar aktarıldı. Bu bağlamda TBB Berlin’lileri yalnız yaşayan 18 yaşından küçük mültecilerin vasiliğini (Vormundschaft) üstlenmeye çağırdığı bildirildi.

Ayrıca TBB yetkilileri 2016’da gerçekleşecek olan Berlin Eyalet seçimlerine yönelik çalışmalarını paylaştı. Bu konuda TBB’nin tüm partilerin temsilcileriyle göçmenler politikasıyla ilgili görüşmesi olacağı belirtildi.

Bunun dışında 1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye Genel seçimlerinde yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanma işlemleri görüşüldü.[:tr]Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu Yönetim Kurulu Sözcüleri Ay?e Demir ve ?lker Duyan, Yönetim Kurulu Üyesi Safter Ç?nar ile TBB Genel Sekreteri Fuat ?engül T.C. Berlin Ba?konsolosu Ahmet Ba?ar ?en ve Muavin Konsolos Esra Öner ile biraraya geldiler.

Görü?mede TBB’nin çal??malar?yla ilgili bilgi verildi ve özellikle mültecilere yönelik çal??malar aktar?ld?. Bu ba?lamda TBB Berlin’lileri yaln?z ya?ayan 18 ya??ndan küçük mültecilerin vasili?ini (Vormundschaft) üstlenmeye ça??rd??? bildirildi.

Ayr?ca TBB yetkilileri 2016’da gerçekle?ecek olan Berlin Eyalet seçimlerine yönelik çal??malar?n? payla?t?. Bu konuda TBB’nin tüm partilerin temsilcileriyle göçmenler politikas?yla ilgili görü?mesi olaca?? belirtildi.

Bunun d???nda 1 Kas?m 2015 tarihinde gerçekle?ecek olan Türkiye Genel seçimlerinde yurtd???nda ya?ayan Türk vatanda?lar?n?n oy kullanma i?lemleri görü?üldü.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: