Skip to main content
[:tr]TGD Yürütme Kurulu, 12 Ocak 2003 Pazar günü Hamburg`da SPD Genel Sekreteri, Hamburg Eyalet Başkanı ve ve Milletvekili Sayın Olaf Scholz`la aşağıdaki konuları ayrıntılı olarak görüştü.

Görüşülen konular,

–          Alman Vatandaşlığına geçiş/Çifte Vatandaşlık,

–          Ayrımcılığa ve Irkçılığa Karşı Yasa,

–          Türkiye`nin Avrupa Birliği üyeliği,

–          Emekli Türklerin, istedikleri süre Türkiye`de sorunsuz yaşayabilmeleri için Sosyal Güvenlik Anlaşmalarında gerekli  düzenlemelerin yapılması,

–          Emekli Türklerin ve yurtdışında yaşayan Türklerin, Türkiye`de ki sağlık hizmetlerinden sorunsuz yararlanabilmeleri,

–          Hessen ve Aşağı Saksonya Eyalet seçimleri.

Almanya Türk Toplumu, öteden beri bu ülkede yaşayan göçmenlerin ve Türk-lerin daha yoğun olarak  Alman vatandaşlığına geçmelerinin gereğini vurguladı. Bu konuda Türkiye`de ve burada zorunlu yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Sayın Scholz özellikle önümüzdeki yıllarda Federal Danışma Meclisi`ndeki çoğunluk nedeniyle böyle bir değişikliğin çok zor olduğunu belirtti.

Almanya Türk Toplumu, yıllardır Ayrımcılığa ve Irkçılığa karşı bir yasanın Almanya`da yürürlüğe girerek, göçmenlere karşı uygulanmakta ve yaşanmakta olan her türlü ayrımcılığın önlnmesini istemektedir. Öte yandan ırkçı motifli suçların daha ağır cezalandırılmasını öngörmektedir. Avrupa Birliği`nin aldığı karar doğrultusunda Birlik üyesi ülkelerin en geç bu yılın Temmuz ayına değin böyle bir yasayı çıkartmaları gerekmektedir. Önümüzdeki aylarda gündeme gelecek bu yasaya ilişkin somut öneri ve görüşlerimizin olduğunu, bunların gözönüne alınmasını istedik. Sayın Scholz, bunun olanaklı olacağını ve ilgili bakanlık ve komisyona ileteceğini söyledi.

Ayrıntılı olarak konuştuğumuz bir konu da, Türkiye`nin Avrupa Birliği üyeliği oldu. Türkiye`ye tarih verilmesiyle ilgili olarak, İngiltere, İtalya, Yunanistan, İspanya ve Belçika`nın gösterdikleri tavrı Almanya Başbakanı`ndan da beklediğimizi belirttik.

Hristiyan Birlik Partilerinin, Türkiye`nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı girişimlerini büyük bir tepkiyle izlediğimizi, Sayın Schröder ve hükümetin  Türkiye`ye yönelik genelde olumlu politikalarını kararlılıkla sürdürmelerini, Almanyalı Türklerin beklediğini vurguladık. Sayın Scholz, Türkiye`nin Avrupa Birliği üyeliğini benimsediklerini ve Türkiye`nin kendinden beklenenleri yerine getirmesi halinde tam üyeliğinin kendi kanısınca 2010 yılına değin gerçekleşebileceğini açıkladı.

Emekliler ve Türkiye`de sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerle ilgili önerilerimizi yakında kendilerine ileteceğimizi söyledik. Almanya ile Türkiye arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmalarının emeklilik yaşına gelmekte olan insanlarımızın gereksinimlerine uygun düşmediğini, bu nedenle mevcut yasaların gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Özellikle emekli insanlarımızın engelsiz bir biçimde Türkiye`de istedikleri bir sürede kalabilmelerini ve kendi seçeneklerine göre de sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerinin gereğini belirttik.

Özellikle Hessen Eyaletinde göçmenlere ve Türklere karşı açık bir tavır içerisinde olan Eyalet Başbakanı Koch`un yeniden seçilememesi için seçmen Türklere önemli bir görev düştüğünü, bu konuda gerekli bilgilendirme çalışmalarına önümüzdeki haftalarda ağırlık vereceğimizi belirttik.

Prof. Dr. Hakkı Keskin

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: