Skip to main content
[:tr]Almanya Türk Toplumu Temsilciler Kurulu „8 Mart Dünya Kadınlar Günü“ nedeniyle Extertal’de yaptığı hafta sonu Seminerinde Almanya’daki Türk Kadınının, daha iyi bir konuma gelmesi için aşağıdaki kararları almıştır:

  1. Almanya’daki Türk kadınlarının hepsinin bir kefeye konularak toptancı bir yaklaşımla değerlendirilmesi doğru değildlr. Farklılıklar göz önünde bulun-durularak önlemler alınmalıdır.
  2. Türk kadınları arasındaki dayanışma ve yardımlaşma önplana çıkartılarak desteklenmeli, kendi aralarındaki diyaloğun gelişmesine katkıda bulunul-malıdır.
  3. Kadınların toplumda kısa sürede uyum sağlamaları ve özgüvenlerini geliştir-me çabalarına destek verilmelidir.
  4. Kadınları, yararlanabilecekleri sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel kurum-lar konusunda bilgilendirerek toplum içindeki konumları güçlendirilmelidir.
  5. Genç kadınların alışılmış mesleklerin dışındaki meslek dallarına yönlendiril-mesi için çalışmaları yapılmalıdır.
  6. TGD’nin Tüzüğünde yer alan kadınların yönetime katılması konusundaki tüzük maddesinin uygulamaya sokulması ve bunun TGD üyesi derneklerde de özendirilmesi gercekleşmelidir.
  7. Atatürk’ün ‘Kadınları eğitmeyen bir Ulus çocuklarını karanlığa mahkum eder’ görüşünden haraket ederek kadınları bilinçlendirerek sağlıklı yaşam koşulla-rına kavuşturmak için yapılan çalışmalar sürdürülmelidir.

TGD adına, zor olan görevlerimizi, sorumluluklarımızı yerine getirmede kolaylıklar dileği ile, anaların ağlamadığı, çocukların iyi yetişebileceği, huzurlu ve barış içinde bir Dünya’da yaşamak dileğiyle Kadınlar Gününüzü kutluyoruz.

Sema Scheib

Genel Başkan Yardımcısı

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: