Skip to main content
[:tr]Almanya Türk Toplumu Yürütme Kurulu 17 Ocak 2009 tarihinde Berlin’de 8 arkadaşımızın bizzat, bir arkadaşımızın da telefonla katıldığı yürütme kurulu toplantısında son günlerde kamuoyunda tartışılan Özür Diliyoruz metnine imza atan Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Kaya Turan arkadaşımızın tartışmalar sonrasında yürütme kuruluna sunduğu sözlü ve yazılı açıklama Yürütme Kurulunda tatminkar karşılanmıştır. Metin aşağıda bilginize sunulmaktadır.

Yürütme Kurulu, TGD içinde uzlaşma kültürünün önemine işaret ederek, Hilmi Kaya Turan arkadaşımızın açıklamalarını dinlemiştir. Yürütme Kurulu üyelerinin bundan sonra bu tür açıklamalarda dikkatli olmaları konusu da ele alınmıştır.

Yürütme Kurulumuz bu sekilde TGD içindeki iç barışın sağlanmasına önemli bir katkıda bulunmuştur.

TGD Genel Başkanı Kenan Kolat, TGD Yönetim Kurulu ve TGD’ye bağlı üye derneklerimizin yönetim kurulu üyeleri arasında hiç kimsenin 1915’de yaşanılan olayların Ermeni soykırımı olarak tanımladığını duymadığını, bu konuda TGD’nin 2001 yılında almış olduğu kararın geçerli olduğunu bildirmiştir.

Bu karar şöyleydi:

  • Almanya Türk Toplumu, bu alanda uzmanlaşmış tarihçilerden oluşan bir ortak komisyon kurulmasını önermektedir. Komisyon Türkiye ve Ermenistan kökenli tarihçilerden paritatif olarak oluşturulması ve bu ülkeler tarafından önerilmelidir. Ermenistan ile anlaşarak bu uzmanlar dışında uluslararası alanda uzman tarihçiler de bu komisyona katılabilmelidir.
  • Türkiye (bu arada açmıştır) ve Ermenistan arşivlerini açmalı ve ellerinde bulunan konuyla ilgili tüm belgeleri komisyonun kullanımına sunmalıdır.
  • Ortak komisyon üzerinde anlaşılan süre sonrasında raporunu dünya kamuoyuna sunmalıdır.

TGD bundan sonra yılmadan Türk toplumunun haklı çıkarlarını savunacak, Türklere ve Türkiye’ye karşı her türlü haksız yaklaşımın kaşısında olacaktır.

ÖZÜR DİLİYORUZ metni kamuoyunda soykırımın kabul edilmesi olarak algılanmıştır. Ben bu imza kampanyasını kesinlikle soykırımın kabulü şeklinde görmüyorum.

Ben yüzbinlerce insanın çektiği acılara duyduğum üzüntüyü dile getirmek amacıyla metni imzaladım. Türklerin, Müslümanların ve Ermenilerin acılarınının karşılıklı olarak paylaşılmasının bizleri yakınlaştıracağı inancını taşıyorum. Karşılıklı empatiyi ve anlayışı önemsiyor ve bu şekilde ortak acıları geride bırakabileceğimizi ümit ediyorum.

Genel Başkan Yardımcılarından biri olarak Almanya Türk Toplumunun 15.03.2001 tarihinde almış olduğu kararın1 arkasında olduğumu vurgulamak isterim.

Özür Diliyoruz Kampanyasına atmış olduğum imzanın TGD içinde ve dışında tartışmaya yol açması arzu ettiğim bir gelişme değildir. Bunun önüne geçmek için bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum.

Hilmi Kaya Turan

TGD Genel Başkan Yardımcısı

Berlin, 17.01.2009

„Almanya Türk Toplumu, bu alanda uzmanlaşmış tarihçilerden oluşan bir ORTAK KOMİSYON kurulmasını önermektedir. Komisyon Türkiye ve Ermenistan kökenli tarihçilerden paritatif olarak oluşturulmalı ve bu ülkeler tarafından önerilmelidir. Ermenistan ile anlaşarak bu uzmanlar dışında uluslararası alanda uzman tarihçiler de bu komisyona katılabilmelidir.

Türkiye2 ve Ermenistan arşivlerini açmalı ve ellerinde bulunan konuyla ilgili tüm belgeleri komisyonun kullanımına sunmalıdır.

Ortak komisyon, üzerinde anlaşılan süre sonrasında raporunu dünya kamuoyuna sunmalıdır.”

Türkiye bu arada arşivlerini açmıştır.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: