Skip to main content
Türkiye’de Ergenekon Davası ile ilgili son gelişmeler Almanya’da yaşayan Türkler arasında yoğun kaygılara yol açmıştır.

Almanya Türk Toplumu partilerüstü, çoğulcu, özgürlükçü, laik ve demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı bir kuruluştur.

Almanya Türk Toplumu demokratik rejimlerde darbe ya da demokrasi dışı yaklaşımların yeri olmadığını vurgular. Devlet içinde örgütlenmiş çeteler var ise, bunları açığa çıkarmak, işlenen faili meçhul cinayetleri ortaya çıkarmak açık toplumların olmazsa olmazıdır.

Bunu yaparken dava üzerinde kuşku yaratacak tutumlardan kaçınmak en başta savcıların görevi olmalıdır. Zira demokrasiden yana olan herkes bu tür suçların ortaya çıkarılmasını kayıtsız desteklemektedir.

Ancak, gözaltına alınan insanlara yönelik davranışların hukuk devleti ilkeleriyle çeliştiği izlenimi Türk toplumunda oluşmaya başlamıştır. Hukuk devletinin temelinde insanların buna inanmaları ve güvenmeleri yatar. Bu inanç ve güvenin yıpranması sonucu önceden bilinemeyecek gelişmelere yol açabilir. İnsanlarımız arasında bu inanç ve güvenin azalmasına yol açacak her türlü gelişmeye karşı çıkmak her bireyin görevi olmalıdır. Bu nedenle temel hukuk kurallarının ve insan haklarının çiğnenmemesini istemek de demokrat olmanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Yapılan bu uygulamalar, farklı ya da muhalif görüşlerdeki insan ve kurumları sindirme hedefinin güdüldüğü yönünde kuşkuları arttırmaktadır.

Gözaltılar sırasındaki görüntüler, üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliğinin temel hukuk ilkeleriyle de çelişmektedir. Bu görüntülerin içinde yaşadığımız AB ülkelerinde bize karşı olan önyargıları arttırıcı sonuçlar vereceğinden de kaygılanmaktayız.

Diğer yandan demokrasi ve hukuk devleti kavramlarını sürekli vurgulayan Avrupa Birligi’nin organlarının bu uygulamalara karşı sessizliği endişe ile izlenmektedir.

Almanya Türk Toplumu demokratik hukuk devleti kurallarının tam ve eksiksiz uygulanmasını Türkiye’nin iç barışı açısından yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgular.[:tr]Türkiye’de Ergenekon Davası ile ilgili son gelişmeler Almanya’da yaşayan Türkler arasında yoğun kaygılara yol açmıştır.
Almanya Türk Toplumu partilerüstü, çoğulcu, özgürlükçü, laik ve demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı bir kuruluştur.

Almanya Türk Toplumu demokratik rejimlerde darbe ya da demokrasi dışı yaklaşımların yeri olmadığını vurgular. Devlet içinde örgütlenmiş çeteler var ise, bunları açığa çıkarmak, işlenen faili meçhul cinayetleri ortaya çıkarmak açık toplumların olmazsa olmazıdır.
Bunu yaparken dava üzerinde kuşku yaratacak tutumlardan kaçınmak en başta savcıların görevi olmalıdır. Zira demokrasiden yana olan herkes bu tür suçların ortaya çıkarılmasını kayıtsız desteklemektedir.
Ancak, gözaltına alınan insanlara yönelik davranışların hukuk devleti ilkeleriyle çeliştiği izlenimi Türk toplumunda oluşmaya başlamıştır. Hukuk devletinin temelinde insanların buna inanmaları ve güvenmeleri yatar. Bu inanç ve güvenin yıpranması sonucu önceden bilinemeyecek gelişmelere yol açabilir. İnsanlarımız arasında bu inanç ve güvenin azalmasına yol açacak her türlü gelişmeye karşı çıkmak her bireyin görevi olmalıdır. Bu nedenle temel hukuk kurallarının ve insan haklarının çiğnenmemesini istemek de demokrat olmanın ayrılmaz bir parçasıdır.
Yapılan bu uygulamalar, farklı ya da muhalif görüşlerdeki insan ve kurumları sindirme hedefinin güdüldüğü yönünde kuşkuları arttırmaktadır.
Gözaltılar sırasındaki görüntüler, üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliğinin temel hukuk ilkeleriyle de çelişmektedir. Bu görüntülerin içinde yaşadığımız AB ülkelerinde bize karşı olan önyargıları arttırıcı sonuçlar vereceğinden de kaygılanmaktayız.
Diğer yandan demokrasi ve hukuk devleti kavramlarını sürekli vurgulayan Avrupa Birligi’nin organlarının bu uygulamalara karşı sessizliği endişe ile izlenmektedir.
Almanya Türk Toplumu demokratik hukuk devleti kurallarının tam ve eksiksiz uygulanmasını Türkiye’nin iç barışı açısından yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgular.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: