Skip to main content

Almanya Türk Toplumunun 25 kişilik Yönetim Kurulu hafta sonunda Berlin’de biraraya gelerek önümüzdeki iki yılın çalışma programını görüştü ve karara bağladı. Yönetim Kurulu 2012-2014 arasındaki dönem için iki temel konuda çalışma yapılma yapacak. Bunlardan ilkinin Irkçılıkla Mücadele diğerinin Katılım Sorunsalı olduğunu belirtken TGD Genel Başkanı Kenan Kolat, bu iki alanda da yoğun bir çalışma içinde olduklarını bildirdi.Daha sonra Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. Buna göre; Genel Başkan Yardımcılarından • Bilge Yörenç: Eğitim Politikası Sözcüsü • Gökay Sofuoğlu: Aile Politikası Sözcüsü • Hilmi Kaya Turan: Ekonomi Politikası Sözcüsü • Ayşe Demir: İş Piyasası Politikası Sözcüsü • Dr. Cebel Küçükkaraca: Bilim Politikası Sözcüsü • Ömer Köşkeroğlu: Meslek Eğitimi Politikası Sözcüsü • Hüseyin Yılmaz: Avrupa Birliği ve Sosyal Politika Sözcüsü • Yasemin Önel: Çevre ve Sağlık Politikası Sözcüsü Yönetim Kurulu Üyelerinden • Tolga Anlaş: Gençlik Politikası Sözcüsü • Çiçek Bacık: Basın ve Yayın Politikası Sözcüsü • Mehtap Çağlar: Eğitim Politikası Sözcü Yardımcısı • Şeref Çağlar: Türk İşletmeleri Sözcüsü • Bilinç Ercan: Bilim Politikası Sözcü Yardımcısı • Zeynep Doğrusöz: Hukuk Politikası Sözcüsü • Eylem Güleser: Kadın Politikası Sözcü Yardımcısı • Yemliha Koç: Spor Politikası Sözcüsü • Serdar Yazar: Çeşitlilik (Diversity) Politikası Sözcüsü • Didem Yüksel: Kültür Politikası Sözcüsü • Sakine Sulu: Çevre Politikası Sözcü Yardımcısı • Yücel Yıldız: Spor Politikası Sözcü Yardımcısı • Gülseren Doğaner: Aile Politikası Sözcü Yardımcısı • Abide Dallı: Kadın Politikaları Sözcüsü • Fatma Demircan: Kültür Politikaları Sözcü Yardımcısı • İbrahim Çifçi: Ekonomi Politikaları Sözcü Yardımcısı Yönetim Kurulu tarafından daha sonrasında Temsilciler Kuruluna sunulan 2 yıllık çalışma planı onaylanmıştır. Temsilciler Kurulu Genel Kurulda alınan karar gereği 5 kişilik Etik Kurulunu seçmiştir. Temsilciler Kurulunda Genel Başkan Kenan Kolat Almanyalı Türklerin Geleceği ve Örgütlenme Perspektifleri konulu bir sunum yapmış ve bunun üzerinde yoğun bir tartışma yapılmıştır. Bu çalışmanın daha da derinleştirilmesine karar verilmiş ve bir küçük çalıştay yapılması kararlaştırılmıştır. Türkiye’de yapılan ve sivil toplum örgütlerinin davet edildiği toplantı da değerlendirilmiş ve daha geniş olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda Temsilciler Kurulu şu kararı almıştır: “Almanya Türk Toplumu Temsilciler Kurulu, T.C. Hükümetlerinin Almanya ve diğer ülkelerde yaşayan vatandaş ve soydaşlarının sorun ve konumlarıyla ilgilenmesini yerinde ve gerekli bulmaktadır. Bu zaten Almanya Türk Toplumunun öteden beri bir istemidir. Almanya Türk Toplumu, Hükümetin bu konularla ilgili olarak çalışmalar yaparken bu ülkelerde yerleşik sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda politikalarını belirlemesini gerekli görmekte, Türkiye ve Ankara merkezli ve çıkışlı Diyaspora Politikalarını doğru bulmamaktadır. Almanya Türk Toplumu özellikle Almanya’da yerleşik bir Türk/Türkiye kökenli bir topluluktan yola çıkarak buradaki sorunların önemli bir bölümünün ancak Almanya içinde çözülebileceğine işaret etmektedir.”

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: