Skip to main content
[:tr]Almanya Türk Toplumu Yürütme ve Yönetim Kurulu ile üye derneklerimizin yönetim kurullarından oluşan 16 kişilik bir heyetle 25-28 Kasım tarihleri arasında Brüksel’de bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik.

Bu siyasi gezideki amacımız gerek AB kurumlarını daha yakından tanımak, gerekse oradan Türkiye ve Almanya’ya bakış konusunda bilgiler edinmekti.

Görüştüğümüz kurum ve kişilere Almanya Türk Toplumunun Türkiye’nın AB üyeliği konusundaki görüş ve yaklaşımlarını da ilk elden anlatma fırsatı bulduk.

İlk görüşmeyi AB Genişlemeden Sorumlu Komiserinin kabine şeflerinden Christine Grau ile gerçekleştirdik. Kendisi bizlere müzakere süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Biz de Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin Almanyalı Türkler açısından önemine dikkat çekerek, açılan bir faslın yanı sıra 23 ve 24 numaralı ve bizce çok önemli olan hukuk ve demokrasi fasıllarının da açılması üzerinde yoğunlukla durduk. Şu anda Kıbrıs Rum Kesiminin 6 faslı, Fransa’nın da 4 faslı bloke ettiğini belirten Grau, bu konuda Kıbrıs konusunun önemine dikkat çekti.

Ardından bizi Brüksel’e davet eden Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Dagmar Roth-Behrendt ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. AP içindeki Türkiye ile ilgili kimi ve değişik kaygılardan söz eden Roth-Behrendt, Gezi Parkı konusunun AP’de yoğun tartışmalara yol açtığını dile getirdi.

TÜSİAD Brüksel temsilcisi Bahadır Kaleağası ile yaptığımız görüşmede işverenlerin gözlüğüyle AB’ye nasıl yaklaşıldığını tartıştık. Yaklaşımları bizim geniş bir çerçeveden bakmamıza katkı sağladı.

Ardımdan Türkiye’nin AB nezdindeki Büyükelçisi Selim Temel ve AB Bakanlığı temsilcisi Dr. Fatih Hasdemir ile biraraya geldik. Bu görüşmede Türkiye’nin AB sürecine bakışı ele alındı. Büyükelçi, Kıbrıs sorununun çözülmeksizin AB’ye üyeliğin söz konusu olamayacağını dile getirdi. Çözüm için Kıbrıs Rum Kesiminin üstüne düşeni yapması gereğine dikkat çekti.

Avrupa Ircılıkla Mücadele Ağı ENAR Genel Müdürü Dr. Michael Privor ile yaptığımız Türkçe (!) görüşmede özellikle iş piyasasındaki ayrımcılık konuları ele alındı. Bu alanda TGD olarak daha etkin olmayı tasarlamaktayız.

Ardından Avrupa Parlamentosunun resmi ziyaret programı kapsamı Program Müdürü Dr. Klaus Löffler ve AP Parlamentosu İçişleri Komisyonu üyesi Birgit Sippel ile biraraya geldik. Löffler AB kurumları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Sippel’den komisyon çalışmaları hakkında bilgi aldık. Ardından Avrupa Komisyonu Uyum ve Göç Komiseri Malmström’ün kabine şeflerinden Diane Schmitt ile görüşerek AB’de göç ve uyum konularından tasarlanmakta olan yeni yönergeler üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Aile Birleşimi ile ilgili yeni bir yönergenin hazırlandığını aktardı.

Almanya’nın eski Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, delegasyonumuzu ağırlayarak Almanya’nın AB konusundaki yaklaşımlarını aktardı. Aynı gün içinde CHP AB temsilcisi Kader Sevinç’in konuğu olduk. Kendisi bize partisi açısında AB konularında bilgi aktardı.

Son olarak Türkiye’nin NATO Büyükelçisi Fatih Ceylan ile NATO-AB ilişkilerini ele aldık. Türkiye’nin AB ve Avrupa kurumlarıyla çok taraflı ve derin ilişkilerinin olduğu ve bu ilişkilerin gelecekte de yoğun olacağı ele laındı.

Katılanların tümü bu gezinin çok yararlı olduğunu, konulara değişik bakış açılarından yaklaşılmasından dolayı herpimizin perspektifinin genişlediği, bu türk gezilerin gelecekte de yapılmasının gereğine dikkat çekildi.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: