Skip to main content
[:tr]SGK‘ na yurtdışı borçlanması ile ilgili TBMM’ ne sunulan 1/931 sıra sayılı İş Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı şu sırada mecliste görüşülmektedir.

Bu tasarıya göre emeklilikte maaşların hesaplanması yurtdışı borçlanması yapacak vatandaşların borçlanacakları tarih aralıklarını seçme fırsatını ortadan kaldıracak. Daha düşük maaş bağlanmasına yol açacaktır.

Kanun tasarısına göre izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan kişiler, yargı yoluna ve mahkemeye başvurmadan SGK’na başvurabileceklerdir. Bu kişiler başvuru tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasalar bile, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak geçirdikleri süreleri borçlanıp hizmet olarak kazanabileceklerdir. Aynı zamanda bu kişilerin, Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olan ve sözleşmede akit ülkedeki çalışma başlangıcının Türkiye’de de çalışma başlangıcı sayılması kabul edilen ülkelerdeki çalışmaya başladıkları tarih, Türkiye’de de sigorta başlangıcı olarak kabul edilecektir.

Almanya Türk Toplumu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Doğanay öngörülen yeni uygulamayı „geç kalınmış ama olumlu, ancak yetersiz bir uygulama“ olarak değerlendirmiştir.

Çünkü şimdiye kadar yurt dışı borçlanması yapan kişiler, borçlandıkları gün sayılarının hangi dönemi içerecek şekilde olacağını kendileri karar vermekteydiler. SGK emekli aylığında katsayı ve emekli aylık hesabı rakamları üç farklı döneme göre hesap edilmektedir:

birincisi 31.12.1999 öncesi dönem,

ikincisi 1.1.2000 ile 30.09.2008 arası dönem ve

üçüncüsü de 1.10.2008 gününden sonraki dönemdir.

Kamuoyunda yapılan tartışmalara da değinen Almanya Türk Toplumu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Doğanay, TBMM’e sunulan bu Yasa Tasarısının, yurt dışı borçlanması yapacak vatandaşların borçlanacakları tarih aralıklarını seçme fırsatını ortadan kaldırdığını eleştirmiştir.

Yeni uygulamaya göre, kişinin borçlanma süresinin tespiti için ibraz edeceği belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son kayıttan geriye doğru olmak üzere hesap edilecektir.

Yeni yasa taslağıyla gelen bu uygulama, borçlanma yapacak vatandaşın aleyhinedir. Vatandaş bu yasadan sonra daha düşük emekli aylığı alacaktır.

Bu nedenle Almanya Türk Toplumu, yurtdışında bulunan vatandaşlara istedikleri tarih aralığında borçlanma imkanının verilerek, mağduriyetlerinin önlenmesini talep etmektedir.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: