Skip to main content
[:tr]SGK’ na yurtdışı borçlanması ile ilgili TBMM’ ne sunulan “1/931 sıra sayılı İş Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının (Torba Yasa)” komisyonlarda görüşüldükten sonra Genel Kurulda değişiklik önergeleriyle kabul edilmesi memnunluk yaratmıştır.

SGK‘ na yurtdışı borçlanması ile ilgili TBMM’ ne sunulan 1/931 sıra sayılı İş Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı komisyonlarda ve genel kurulda olumlu değişiklik önergeleriyle kabul edildi.

Kabul edilen bu tasarıya göre eskiden olduğu gibi emeklilikte maaşların hesaplanması yurtdışı borçlanması yapacak vatandaşların borçlanacakları tarih aralıklarını seçme fırsatını koruyarak, daha düşük maaş bağlanmasına yol açacak düzenlemeyi engellemiştir.

Kabul edilen kanun tasarısına göre izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan kişiler, yargı yoluna ve mahkemeye başvurmadan SGK’na başvurabileceklerdir. Bu kişiler başvuru tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasalar bile, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak geçirdikleri süreleri borçlanıp hizmet olarak kazanabileceklerdir. Aynı zamanda bu kişilerin, Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olan ve sözleşmede akit ülkedeki çalışma başlangıcının Türkiye’de de çalışma başlangıcı sayılması kabul edilen ülkelerdeki çalışmaya başladıkları tarih, Türkiye’de de sigorta başlangıcı olarak kabul edilecektir.

Almanya Türk Toplumu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Doğanay değişiklik önergeleriyle kabul edilen yeni uygulamayı “mağduriyeti önleme bakımından olumlu“ olarak değerlendirmiştir.

Yasal düzenlemelerde konunun yeterli bilgilendirme yapılarak kamuoyunda en geniş biçimiyle tartışmalar yapılması gereğine de değinen Almanya Türk Toplumu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Doğanay, “Yurtdışında yaşayan, hem tek tek bireylerin hem de Sivil Toplum Kuruluşlarının eleştiri ve destekleme yoluyla önemli bir işlevi yerine getirdiğini” belirterek, Almanya Türk Toplumunun bundan sonra da Almanya’da yaşayan insanlarımızın sorunlarının takipçisi olacağını” açıklamıştır.
Kabul edilen yeni uygulamaya göre, izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan kişiler, yargı yoluna ve mahkemeye başvurmadan SGK’na başvurabilecekleri gibi, kişinin borçlanma süresinin tespiti de kendi seçeceği zaman aralıklarına ilişkin hesap edilecektir.

Bu nedenle Almanya Türk Toplumu, yurtdışında bulunan vatandaşlara istedikleri tarih aralığında borçlanma imkânının sağlanmasının memnunlukla karşılamaktadır.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: