Skip to main content
[:tr]

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) geçtiğimz Şubat ayında gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul’ dan bu yana bir çok görüşmelerde bulundu.

Sağlık ve Sosyal İşleri Senatörü Mario Czaja ile görüşme

Sağlık ve Sosyal İşleri Senatörü Mario Czaja ile biraraya gelen Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu Yönetim Kurulu Sözcüleri Ayşe Demir ve İlker Duyan ile TBB Genel Sekreteri Fuat Şengül, göçmen kökenli Berlin’lilerin sağlık alanındaki sorunlarını dile getirdiler. Özellilkle Türkiyeli psikilogların eksikliğinin büyük sorunlara yol açtığını ve randevu alabilmek için 1-2 sene beklemek zorunda kalındığı eleştirildi.

Ayrıca yurt dışında edinilmiş sağlık alanındaki diplomaların tanınmasındaki uygulamalar TBB yetkilileri tarafından dile getrildi. Kalifiye eleman eksikliğini de göz önünde bulundurarak diplomaların denklik işleminin herkes için eşit uygulamalı, şeffaf ve sorunsuz olması talep edildi.

Duyan-Czaja-Demir-Senguel
soldan sağa: İlker Duyan, Mario Czaja, Ayşe Demir, Fuat Şengül

Ekonomi Müsteşarı Guido Beermann ile görüşme

TBB yetkilileri, Ekonomi Senatörünü temsilen Müsteşar Guido Beermann ile görüştüler. Göçmen kökenli gençlerin meslek eğitimindeki durumu görüşülen konular arasında yer aldı.
Bu bağlamda bu gençlerin hala meslek eğitiminde ayrımcılığa uğradıkları TBB tarafından dile getirildi. Bunu engellemek için ilk adım olarak anomim iş başvuru yönteminin daha fazla işletmeciler tarafından uygulanması ve meslek eğitim yeri arayan gençlerle işletmeleri biraya getirmenin yolların aranması gerektiği dile getirildi.

Ayrıca göçmen işletmelerin meslek eğitimi sunabilmeleri için daha fazla destek görmeleri talep edildi.

Bunun dışında göçmen kökenli Berlin‘lilerin işletme kurma aşamasında daha fazla destek görmeleri ve başarılı olabilmeleri için işletmeler kurulduktan sonra da en az bir yıl boyunca refakat edilmeleri gerektiği vurgulandı.

sengl-weiert-beermann-demir-duyan_400_01

soldan sağa: Fuat Şengül, David Weißert, Guido Beermann, Ayşe Demir, İlker Duyan

Şehircilik ve Çevre Senatörü Andreas Geisel ile görüşme

TBB Yönetim Kurulu Sözcüleri Ayşe Demir, Sevda Polat ve İlker Duyan ile Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Uyguner Şehircilik ve Çevre Senatörü Andreas Geisel ile biraraya geldiler.
Kiraların sınırlandırlmasına yönelik halk oylaması ve kira artışındaki sınırlandırma konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Berlin’de, özellikle merkezi semtlerde hala devam eden kiraların aşırı artması nedeniyle dar gelirli insanların taşınmak zorunda kaldıkları TBB Yetkilileri tarafından dile getirildi. Bunun aynı zamanda sosyal çevreden uzaklaşmaları anlamına geldiğini ve insanlarda sorunlara yol açtığı vurgulandı.

uyguner-demir-geisel-polat-duyan_400

soldan sağa: Remzi Uyguner, Ayşe Demir, Andreas Geisel, Sevda Polat, İlker Duyan

Maliye Senatörü Dr. Kollatz-Ahnen ile görüşme

TBB Yönetim Kurulu Sözcüsü Ayşe Demir ile TBB Genel Sekreteri Fuat Şengül Maliye Senatörü Dr. Matthias Kollatz-Ahnen‘ı ziyaret ettiler.

2016-2017 Berlin Bütçe görüşmeleri ile ilgili bilgi alındı. Bu bağlamda ‘Katılım ve Uyum Programı‘ için ayrılan bütçenin arttırılması gerektiği TBB tarafından dile getirildi.
Ayrıca Maliye Senatörlüğünde göçmen kökenli gençlerin meslek eğitim durumu soruldu. Senatör meslek eğitimini tamamlayan gençlerinin büyük çoğunluğunu senatürlüğün farklı bölümlerinde işe aldıkalarını anlattı.

Yurt dışında edinilmiş diplomların tanıtılaması için danışmanlık ve kurslar için ayrılan bütçenin arttırılması gerektiği TBB yetkilileri tarafından vurgulandı.

sengl-demir-kollatz-ahnen

soldan sağa: Fuat Şengül, Ayşe Demir, Dr. Matthias Kollatz-Ahnen

Berlin Emniyet Genel Müdürü Klaus Kandt ile görüşme

TBB Yetkilileri Berlin Emniyet Genel Müdürü Klaus Kandt ile görüştüler. Görüşmeye TBB Yönetim Kurulu Sözcüleri Ayşe Demir ve İlker Duyan ile TBB Genel Sekreteri Fuat Şengül katıldılar.

sengl-opitz-demir-kandt-duyan-lher_400

soldan sağa: Fuat Şengül, Burkhardt Opitz, Ayşe Demir, Klaus Kandt, İlker Duyan, Uwe Löher

Artan ırkçı saldırılar, Racial Profiling (polislerin insanları görünüşünden dolayı kontrol etmesi) ve Berlin Polis Teşkilatında göçmen kökenli personelin oranı görüşüldü.

Ayrıca TBB Yetkilileri Berlin Polis Teşkilatında bağımsız şikayet birimleri yönündeki taleplerini yinelediler.

Burak Bektaş cinayeti ve Mevlana Camii kundaklanması soruşturmaları ile ilgil son durum soruldu. TBB her iki olayda olası ırkçı motif konusunu ve bu konudaki hassasiyetlerini tekrarladılar. Emniyet yetkililerinin Burak Bektaş‘ın yakınları ile düzenli iletişim içinde olmaları ve aileye daha fazla destek verilmesi gerektiği TBB tarafından tekrar dile getirildi.

Çalışma, Uyum ve Kadın Senatörü Dilek Kolat ile görüşme

TBB Yönetim Kurulu Sözcüleri Ayşe Demir ve İlker Duyan ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Özcan Çalışma, Uyum ve Kadın Senatörü Dilek Kolat ve Uyum Sorumlusu Andreas Germershausen ile biraraya geldiler.

Yurt dışında edinilmiş diplomaların denklik işlemlerindeki farklı uygulamalar ve özellikle Suriyeli mültecilerinin yoğun danışma taleplerinden dolayı kapasitenin yetersizliği dile getirildi.

Göçmen kökenli gençlerin meslek eğitimindeki durumu konuşulurken özellikle kamu kuruluşlarındaki oran görüşüldü.

Diğer bir konu ise toplumun farklı alanlarında uygulanan ayrımcılık oldu. TBB Eyalet Eşit Muamele Yasası konusundaki talebini dile getirdi.

germashausen-zcan-kolat-demir-duyan_400

soldan sağa: Andreas Germershausen, Nazlı Özcan, Dilek Kolat, Ayşe Demir, İlker Duyan

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: