Skip to main content
[:tr]Çoğulcu toplum, insan hakları, bağımsız yargı, serbest ve eşit seçimler, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü, anayasada öngörülen güçler ayrılığı ilkesi, laik ve sosyal hukuk devleti gibi temel konular, demokratik sistemin olmazsa olmazlarındandır.

Almanya Türk Toplumu, Türkiye’ deki toplumsal barışın ancak bütün kesimler tarafından bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalması ile mümkün olacağını düşünmektedir.

Özellikle son zamanlarda Türkiye’ de insan hakları, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü alanlarındaki gerilemeyi ve buna bağlı olarak özgür basın üzerindeki baskıların olabildiğince arttığını büyük bir endişeyle izlemekteyiz. Buna ek olarak anayasanın temel maddelerinden olan güçler ayrılığı ilkesinin, özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra açıkça çiğnendiğini gözlemekteyiz.

Bütün kamuoyunun gözü önünde cereyan eden bu gelişmeler ışığında düşünce ve ifade özgürlüklerinin nerdeyse askıya alındığı, özgür ve tarafsız basın yayın kuruluşlarına karşı baskıların olabildiğince ağırlaştırıldığı, sonuç itibari ile ülke barışı açısından son derece tehlikeli ve gergin siyasi bir ortamın yaratıldığı gözden kaçmamaktadır. Bunun son örneklerini Doğan Medya bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hürriyet Gazetesi ve bu gazetenin yazarlarından olan Ahmet Hakan`a karşı yapılan alçakça saldırı oluşturmaktadır.

Almanya Türk Toplumu, bu bağlamda, gazeteci kimliği ve medyadaki görüşleri sebebi ile Ahmet Hakan“ a ve onun çalıştığı basın kuruluşu olan Hürriyet Gazetesine yapılan bu saldırıları şiddetle kınamakta, başta devlet organları olmak üzere, siyasi partileri ve bütün sivil toplum kuruluşlarını yukarıdaki belirtilen anayasal demokratik sistemin temel değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkmaya çağırmaktadır.

Almanya Türk Toplumu, Türkiye“nin bu zor süreçten daha az hasarla çıkmasının, ülke ve bölge barışının sağlanmasının ve uluslararası saygınlığının tekrar temin edilmesinin ancak bu değerlerin yaşama geçirilmesi ile mümkün olacağına inanmaktadır.

Almanya Türk Toplumu Yönetim Kurulu adına

Atila Karabörklü
Almanya Türk Toplumu
Genel Başkan Yardımcısı

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: