Skip to main content
[:tr]Almanya Türk Toplumu askerlik yasasında tasarlanan değişikliği yeterli bulmamaktadır.

Bu tasarı ile her ne kadar Almanya“da doğan ve büyüyen gençler için askerlik bedeli 1.000 € olacak olsa da böyle birçok değişik kesimin bu yasadan yararlanamayacağı ortadadır.

Yasa kapsamında Almanya“da doğan ve büyüyen gençler yasa kapsamına alınırken bu koşula Almanya“da en az 5 yıl öğrenim görme zorunluluğu ile Almanya“da yaşanan sürenin 2 katı kadar da oturum zorunluluğu getirilmek istenmektedir.

Bu çerçevede 18 yaşından sonra aile birleşimi ya da öğrenim amaçlı ya da bir işyerinde çalışma amaçlı gelecek kişiler bu yasa kapsamına girmemekte, dolayısıyla 6.000 € ödeme zorunluluğunda kalacaklardır. Bu ise kuşaklar ve meslekler arasında bir ayrıma yol açacağından yasanın sorunlu olacağı açıktır.

Getirilen bu yeni koşullarla örneğin 16 yaşında Almanya“ya gelecek bir çocuk Almanya“da 5 yıl öğrenim koşulunu yerine getiremeyeceğinden bu yasal değişiklikten yararlanamaz.

Yine 13 yaşında gelmiş olan bir çocuk 5 yıl eğitim almış olsa bile en erken 26 yaşında askerlik işlemine başvurabilecektir. Yasa ile başvuru süreleri ve uygulaması farklı olacak birçok kesim ortaya çıkacak, bu konsolosluklarda kargaşa ve tartışmalara yol açacak ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilecektir.

Yasa tasarısındaki bir başka eksiklik ise ücretlerini tamamını ödememiş olanların bu yasa kapsamına girmeleri durumunda ödedikleri 1.000 € üzerini geriye alma olanağının bulunmamasıdır.

Almanya Türk Toplumu TBMM“de grubu bulunan partilere bir mektup ile başvurarak tasarının Genel Kurulda düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaktır.

Özellikle Almanya da bir dizi toplantılar için gelen parlementerlerin yaptıkları toplantılarda verdikleri sözleri kendilerine hatırlatacaktır.

Almanya Türk Toplumu konunun şu anda grubu bulunan tüm partiler tarafından kesin çözüme kavuşturulacağı bilincinden yola çıkarak, yasanın var olan hali ile tüm kesimler için ele alınıp, indirimden herkesin yararlanmasının önünün açılmasını istemektedir.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: